Coming_logo-nov-2023-v4
E E
Upravljanje IT operacijama
E E
Razvoj aplikacija i DevOps
E E
Infrastruktura i workplace
E E
Managed usluge
E E
Cloud rešenja
E E
Aplikativna rešenja
E E
Rešenja za bezbednost
E E
Monitoring rešenja
E E
Mikroservisi
E E
Infrastruktura

CLOUD PO MERI

Svetska rešenja za efikasno, bezbedno i mobilno poslovanje

Coming_logo-nov-2023-v4

S4HANA

Pored pouzdanog skladištenja podataka, što je osnovna funkcija baza podataka, sistemi sve više moraju da zadovolje potrebe korisnika u pogledu statističke/analitičke obrade. Ovo je dovelo do razvoja još jedne grane proizvoda, namenjene upravljanju tzv. skladištima podataka pogodnim za analitičku obradu.

O rešenju

Rešenje, odnosno platforma koja se pojavila kao odgovor na rastući volumen transakcionih i polustrukturiranih (tekstualnih) podataka je SAP HANA – koja koristi niz standardnih industrijskih servera kao osnovu za upravljanje bazama podatka (veličine koja se meri stotinama terabajta) i njihovu statističku obradu (integracija sa otvorenom statističkom plaformom „R“).

Reč je o relacionoj bazi podataka koja objedinjuje mnoga od navedenih rešenja: upravljanje transakcijama, analitičku/statističku obradu, analizu tekstualnih (nestrukturiranih) podataka, proširivost ka web rešenjima (Hadoop). Pri tome, ne radi se samo o uvodjenju u upotrebu novih funkcija već i o dramatičnom povećanju brzine obrade podataka – više desetina ili čak više hiljada puta. Brzi procesori, paralelna obrada podataka i baze smeštene u operativnoj memoriji servera danas izgledaju kao ultimativno rešenje i platforma za novi vid upravljanja preduzećem: poslovanje u realnom vremenu.

SAP HANA je platforma koja prihvata podatke iz različitih izvora, a namenjena je kako SAP poslovnim aplikacijama, tako i drugim aplikacijama i izvorima struktuiranih i nestruktuiranih podataka, bilo za transakciono, analitičko ili kombinovano procesiranje. U osnovi platforme nalazi se hibridni sistem skladištenja podataka koji kombinuje tri pristupa – na bazi redova, na bazi kolona i objektni. Uz to, HANA koristi moderne algoritme za kompresiju, što omogućava da podaci zauzimaju manje prostora i da budu smešteni u radnu memoriju sistema umesto na hard-disk.

Savremeni uslovi poslovanja predstavljaju izazov za svaku kompaniju. Količina podataka je sve veća, rokovi za odlučivanje su sve kraći, a konkurencija nikad jača. U takvim okolnostima, menadžeri su pred velikim pritiskom, kako analizirati terabajte podataka u najkraćem roku i doneti dobre odluke? Rešenje je poslovanje u realnom vremenu.

Takvo poslovanje je moguće zahvaljujući automatizaciji poslovnih procesa i podacima dobijenim u realnom vremenu, a to obezbeđuju rešenja kompanije SAP.

Kako je SAP HANA poboljšala poslovanje?

Sa pojavom SAP HANA rešenja, poslovanje u realnom vremenu je postalo stvarnost. HANA je relaciona baza podataka koja omogućava upravljanje transakcijama i analitičku obradu podataka.

HANA pruža više desetina ili čak više hiljada puta veću brzinu obrade podataka u odnosu na ranija rešenja. Takođe, platforma koristi moderne algoritme za kompresiju. Njihovim upotrebom podaci zauzimaju manje prostora i mogu biti smešteni u radnu memoriju sistema.

Kakve novine donosi SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA je nova vizija poslovnog softvera.

S/4HANA omogućava dodatnu optimizaciju poslovnih procesa i smanjenje troškova.

Platforma nudi 10 puta veću kompresiju podataka i 10.000 puta bolju iskorišćenost RAM memorije u odnosu na standardni model. Nova tehnologija obezbeđuje praćenje transakcija u realnom vremenu, trenutnu obradu podataka i kvalitetnije informacije.

S/4HANA donosi i nove funkcije FIORI interfejsa koje povećavaju produktivnost zaposlenih.

SAP S/4HANA sada i u regionu

Zahvaljujući kompaniji COMING, SAP S/4HANA je stigla u region.

Migracija je urađena u firmi MSK iz Kikinde, a COMING kao cloud provajder je obezbedio resurse.

Naravno u cloud-u.

Na taj način je, barem što se tiče infrastrukture, čitava faza implementacije prošla neopaženo.

Rezultati migracije su predstavljeni na SAP skupu MOVE to S/4HANA #ONE održanom 06.09.2019. u hotelu “Hilton”.

Ukoliko želite da saznate o čemu se sve govorilo na skupu, kliknite na link:
https://coming.rs/sap-skup-move-to-s-4hana-one/

Kako do SAP S/4HANA Sistema?

Ako razmišljate o prelasku na SAP S/4HANA sistem, zakažite konsultacije.

Popunite formu na dnu strane, a mi ćemo Vas kontaktirati.

Kontaktirajte nas:

Ukoliko ste zainteresovani za neku našu uslugu/rešenje ili imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili želite da nam pošaljete neki predlog, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam pomoći i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Popunite kontakt formu ispod ili nam se javite

Saglasnost