Coming_logo-nov-2023-v4
E E
Upravljanje IT operacijama
E E
Razvoj aplikacija i DevOps
E E
Infrastruktura i workplace
E E
Managed usluge
E E
Cloud rešenja
E E
Aplikativna rešenja
E E
Rešenja za bezbednost
E E
Monitoring rešenja
E E
Mikroservisi
E E
Infrastruktura

CLOUD PO MERI

Svetska rešenja za efikasno, bezbedno i mobilno poslovanje

Coming_logo-nov-2023-v4

Private cloud

Privatna cloud rešenja (Private Cloud), takođe poznata kao interni ili korporativni cloud, predstavljaju serversko cloud okruženje koje je posvećeno jednoj organizaciji ili kompaniji

Dizajnirana su tako da iskoriste sve prednosti cloud računarstva, kao što su skalabilnost, fleksibilnost i optimizacija resursa, pri čemu se hostovanje i upravljanje odvija u okviru sopstvenih centara podataka (data centara), odnosno na infrastrukturi koja je isključivo posvećena toj organizaciji. Drugim rečima, privatni cloud je ekskluzivan za jednu organizaciju.

Ključne prednosti privatnog cloud okruženja su jasne:

  • Namenska infrastruktura: hardver, skladišta i mrežne resurse koristi isključivo organizacija. Ovo obezbeđuje veću kontrolu nad infrastrukturom.
  • Poboljšana bezbednost i privatnost: privatno cloud okruženje nudi viši nivo bezbednosti i privatnosti podataka, budući da su oni izolovani od javnog interneta i drugih organizacija. Ovo je posebno važno za organizacije koje posluju pod striktnom usklađenošću sa brojnim regulatornim zahtevima.
  • Prilagođavanje i kontrola: organizacije imaju veću kontrolu nad konfiguracijom i upravljanjem svojim privatnim cloud resursima, što im omogućava da ga potpuno prilagode svojim specifičnim potrebama i zahtevima.
  • Skalabilnost: privatna cloud rešenja mogu biti dizajnirana tako da im se obim i složenost povećava ili smanjuje na osnovu trenutnih potreba organizacije, pružajući potrebnu fleksibilnost i racionalno korišćenje zajedničkih resursa.
  • Upravljanje troškovima: premda privatna cloud rešenja mogu biti skuplja za postavljanje i održavanje u poređenju sa javnim cloud servisima, ona su uvek isplativa opcija za organizacije sa stabilnim i predvidljivim radnim opterećenjem, odnosno za organizacije koje zahtevaju visok nivo kontrole i bezbednosti.

Za private cloud rešenja često se opredeljuju preduzeća i vladine organizacije koje zahtevaju visok nivo kontrole nad svojim računarskim okruženjem, barataju osetljivim podacima, imaju specifična radna opterećenja ili moraju da usklade proizvodne procese sa posebnim propisima. Postavljanje i održavanje privatnog oblaka može biti složenije i zahtevnije od korišćenja javnog oblaka, ali za uzvrat pruža jedinstvene prednosti u pogledu kontrole i bezbednosti.

Coming private cloud

Private cloud okruženje može se realizovati na fizičkoj lokaciji korisnika (on-premises) ili u okviru data centra pružaoca usluga telehousinga. Implementacija privatnog cloud okruženja podrazumeva postavljanje namenske i visokokontrolisane infrastrukture u skladu sa ciljevima i realnim potrebama poslovanja, uz odgovarajuće tehnologije virtuelizacije, mrežnu arhitekturu, konfiguraciju skladištenja i automatizacije, monitoringa i upravljanja pitanjima bezbednosti i usklađenosti. 

Svojim korisnicima Coming obezbeđuje data centar tehnologije koje uključuju vodeća hardverska i softverska rešenja koja predstavljaju industrijski standard kvaliteta. Posebna pažnja tokom implementacije poklanja se obezbeđivanju visoke dostupnosti resursa i podataka, kao i sistemima za izradu rezervnih kopija i oporavak od katastrofe u cilju kontinuirane zaštite podataka i aplikacija. Višedecenijsko iskustvo u ovoj oblasti garantuje vrhunski optimizovana rešenja u skladu sa najboljim praksama industrije.

Coming Private Cloud
usluge uključuju:

  • Dizajn i implementaciju private cloud rešenja u skladu sa potrebama korisnika.
  • Implementaciju automatizovanih sistema za izradu rezervnih kopija i oporavka od katastrofe (Backup & Disaster Recovery).
  • Održavanje i podršku za širok dijapazon private cloud tehnologija.
  • Aktivni monitoring korisničkog okruženja i performansi sa obaveštavanjem i proaktivnom podrškom.
  • Konsalting i obuka inženjera i administratora

Kontaktirajte nas:

Ukoliko ste zainteresovani za neku našu uslugu/rešenje ili imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili želite da nam pošaljete neki predlog, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam pomoći i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Popunite kontakt formu ispod ili nam se javite

Saglasnost