UPRAVLJANJE POSLOVANJEM – ERP

Potreba za planiranjem resursa javlja se još sa pojavom prvih proizvodnih sistema. Cilj planiranja resursa bio je isti kao i danas – uštedeti vreme, smanjiti troškove i na taj način unaprediti poslovanje.

O rešenju

Danas se tržište menja neverovatnom brzinom. Od menadžera se očekuje da donose važne odluke a da pritom ni jedna ne bude ishitrena i dovede do greške. U donošenju ovakvih važnih odluka, koje se tiču planiranja resursa, od izuzetnog značaja je ERP rešenje (Enterprise Resource Planning) bez kojeg se ne može zamisliti poslovanje jedne moderne kompanije.

ERP sistemi pomažu automatizaciji svih poslovnih procesa. To znači da jedan ERP sistem omogućava korisniku da skrati vreme za koje će dobiti poslovne informacije, da u svakom trenutku ima uvid u stvarno stanje svog poslovanja, pa da na osnovu toga donosi adekvatne odluke i poveća produktivnost celokupnog poslovanja.

U osnovi ERP sistema nalazi se integrisana baza podataka, koja omogućava da podaci i transakcije svih poslovnih procesa kompanije budu na jednom mestu, lako pretraživi i dostupni sa svake lokacije. Jednom unet podatak beleži se na svim poslovnim funkcijama na koje se odnosi, čime se u znatnoj meri skraćuje vreme prenosa same informacije.

Kada je pravo vreme za uvodjenje ERP rešenja?

  • Kada kompanija beleži gubitke u proizvodnji i ima poteškoće u pružanju usluga, svakako je vreme za reinženjering.
  • Kada kompanija doživi nagli rast, ali su postojeći resursi loše rasporedjeni ili često nedovoljni za rešavanje zahteva koji se pred vas postavljaju.
  • Ukoliko razmišljate da proširite svoje poslovanje.
  • Ukoliko i dalje gubite dosta vremena na administraciju.

Danas se često i neopravdano ERP rešenja poistovećuju sa programom za knjigovodstvo. Iako ERP rešenja imaju elemente knjigovodstvenog softvera ona su daleko više od toga. ERP integriše sve poslovne funkcije u jedan sistem za planiranje resursa.

ERP rešenja nudimo u on-premise i cloud varijanti:

Kako do rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uredjaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaji…) i internet konekcija.

Konsultacije su neophodne kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje