Coming_logo-nov-2023-v4
E E
Upravljanje IT operacijama
E E
Razvoj aplikacija i DevOps
E E
Infrastruktura i workplace
E E
Managed usluge
E E
Cloud rešenja
E E
Aplikativna rešenja
E E
Rešenja za bezbednost
E E
Monitoring rešenja
E E
Mikroservisi
E E
Infrastruktura

CLOUD PO MERI

Svetska rešenja za efikasno, bezbedno i mobilno poslovanje

Coming_logo-nov-2023-v4

Backup mikroservisnih aplikacija

Izrada rezervnih kopija mikroservisnih aplikacija uključuje procedure kojima se podaci, konfiguracije i mikroservisi štite od gubitka podataka, oštećenja ili katastrofalnih događaja.

Zašto je bekap neophodan?

Pravljenje rezervnih kopija aplikacija zasnovanih na mikroservisima važno je radi obezbeđivanja integriteta podataka, kontinuiteta poslovanja i mogućnosti oporavka od različitih scenarija katastrofe.

Kubernetes-backup

Preporučena rešenja

Budući da su mikroservisne aplikacije distribuirane, postoje posebni uslovi za pravljenje rezervnih kopija, odnosno koriste se rešenja sa aplikativno-centričnim pristupom koji u kreiranju strategije zaštite polaze od same aplikacije i povezuju njene komponente jedinstvenu celinu čija se rezervna kopija može uspešno kreirati i upotrebiti kad je to potrebno.

U projektima za svoje klijente Coming primarno koristi rešenje Veeam Kasten.

U pitanju je renomirana platforma za upravljanje podacima dizajnirana posebno za Kubernetes okruženja. Platforma se fokusira na obezbeđivanje rezervnih kopija, oporavak od katastrofe i migraciju kontejnerskih aplikacija koje rade na Kubernetesu.

Domeni ekspertize

  • Dizajn, implementacija i podrška za Veeam Kasten na Kubernetes / OpenShift platformama
  • Realizacija DR rešenja za Kubernetes / OpenShift okruženja na bazi Veeam Kasten tehnologije
  • Primena Veeam Kasten rešenja za migraciju aplikacija između različitih Kubernetes / OpenShift okruženja
  • Konsalting pri dizajnu i realizaciji sistema za smeštanje bekapovanih podataka (S3, NFS, Veeam integrisani repozitorijum)
Zaštita podataka

Mikroservisne aplikacije se često oslanjaju na baze podataka i druge sisteme za skladištenje. Redovno bekapovanje štiti kritične podatke od slučajnog brisanja, oštećenja ili gubitka.

Kontinuitet poslovanja

U slučaju kvara sistema, oštećenja podataka ili katastrofalnog događaja, posedovanje rezervnih kopija osigurava brzi oporavak mikroservisa i neometano funkcionisanje uz minimalne zastoje.

Oporavak od korisničkih grešaka

Korisničke greške, kao što su slučajno brisanje podataka ili pogrešno konfigurasanje, mogu imati ozbiljne posledice. Rezervne kopije pružaju mogućnost za oporavak podataka do tačke pre nego što je došlo do greške.

Softverske greške i problemi

Greške i problemi sa softverom ili neželjene posledice promena kôda mogu uticati na funkcionalnost i integritet podataka mikroservisa. Rezervne kopije omogućavaju vraćanje u stabilno stanje pre nego što se problem pojavio.

Bezbednosni incidenti

U slučaju narušavanja bezbednosti, sajber napada ili neovlašćenog pristupa, posedovanje rezervnih kopija omogućava vraćanje sistema u stanje pre bezbednosnog incidenta.

Zakonska usklađenost

Redovno bekapovanje pomaže organizacijama da se pridržavaju zakonskih zahteva koji se odnose na zaštitu podataka, privatnost i revizijske tragove.

Oporavak od katastrofe

Prirodne katastrofe, kvarovi na hardveru ili prekidi cloud usluga mogu da utiču na dostupnost mikroservisa. Rezervne kopije su ključna komponenta svih planova za oporavak od katastrofe.

Migracija

Izrada rezervnih kopija može biti od suštinskog značaja u scenarijima koji podrazumevaju migraciju podataka ili prelazak na novu cloud platformu.

Kontaktirajte nas:

Ukoliko ste zainteresovani za neku našu uslugu/rešenje ili imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili želite da nam pošaljete neki predlog, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam pomoći i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Popunite kontakt formu ispod ili nam se javite

Saglasnost