Coming_logo-nov-2023-v4
E E
Upravljanje IT operacijama
E E
Razvoj aplikacija i DevOps
E E
Infrastruktura i workplace
E E
Managed usluge
E E
Cloud rešenja
E E
Aplikativna rešenja
E E
Rešenja za bezbednost
E E
Monitoring rešenja
E E
Mikroservisi
E E
Infrastruktura

CLOUD PO MERI

Svetska rešenja za efikasno, bezbedno i mobilno poslovanje

Coming_logo-nov-2023-v4

Mrežna virtuelizacija i bezbednost

Prisustvo velikog broja najrazličitijih vrsta napada i njihovo konstantno razvijanje predstavljaju pravi izazov za zaštitu korporativne mreže. Da bi se odgovorilo na ovakav izazov neophodno je ponuditi zaštitu data‑centra, bilo da pretnje dolaze sa interneta, iz korporativne mreže ili samog data‑centra.

O rešenju

Postojeći softverski definisani data‑centri (SDDC) bazirani na VMware NSX rešenju pružaju brojne pogodnosti za olakšano upravljanje i podižu nivo sigurnosti u data‑centrima. Ovo rešenje omogućava potpunu funkcionalnost i kontrolu mrežnog saobraćaja, nezavisno od mrežnog hardvera. Mrežni servisi izvršavaju se na nivou hipervizora fizičkog hosta, zbog čega su svi procesi automatizovani, a samo rešenje se lako skalira. NSX donosi revolucionaran nivo bezbednosti, koristeći princip mikrosegmentacije i distribuiranog firewall‑a, koji omogućava kreiranje sigurnosnih polisa na nivou pojedinačne virtuelne mašine. Ovakvim pristupom kreira se tzv. zero trust mreža, koja u okvirima data‑centra prosleđuje samo tačno definisan saobraćaj.

Platformu za virtuelizaciju mreža NSX omogućava programabilno kreiranje mreža, menjanje i brisanje, pri čemu se mrežni urejđaji koriste samo kao transportni kapacitet. Mrežni i sigurnosni servisi u softveru distribuirani su ka hipervizorima i vezani su za odredjenu virtuelnu mašinu, u skladu sa njenom sigurnosnom politikom. Ako VM migrira na drugi fizički server, njena sigurnosna polisa se seli, bilo da je taj server u istom data‑centru ili na drugoj lokaciji.

NSX, kao rešenje koje podržava različite hipervizore, upravlja virtuelnim svičevima koji su već prisutni u serverskim hipervizorima. Pored toga, NSX koordiniše mrežnim servisima za svaku virtuelnu mašinu povezanu u virtuelnu mrežu. Kao što je virtuelna mašina softverski kontejner koji predstavlja logički kompjuterski resurs za aplikaciju, tako je i virtuelna mreža softverski kontejner koji reprezentuje logičke mrežne servise, koji zahtevaju samo transportnu mrežu na sloju ispod.

logo-vmware

Kontaktirajte nas:

Ukoliko ste zainteresovani za neku našu uslugu/rešenje ili imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili želite da nam pošaljete neki predlog, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam pomoći i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Popunite kontakt formu ispod ili nam se javite

Saglasnost