Coming_logo-nov-2023-v4
E E
Upravljanje IT operacijama
E E
Razvoj aplikacija i DevOps
E E
Infrastruktura i workplace
E E
Managed usluge
E E
Cloud rešenja
E E
Aplikativna rešenja
E E
Rešenja za bezbednost
E E
Monitoring rešenja
E E
Mikroservisi
E E
Infrastruktura

CLOUD PO MERI

Svetska rešenja za efikasno, bezbedno i mobilno poslovanje

Coming_logo-nov-2023-v4

Računarske mreže

Elektronska pošta, rad „na daljinu“ , elektronska trgovina, deljenje resursa i mnoge druge pogodnosti koje danas uzimamo zdravo za gotovo omogućeni su upravo zahvaljujući računarskim mrežama. Zato nije preterano reći da su računarske mreže temelj funkcionisanja modernog društva.

Karakteristike računarskih mreža

U ključne komponente i koncepte koji definišu savremene računarske mreže ubrajaju se:

 • Komunikacija: Mreže omogućavaju besprekornu komunikaciju između pojedinaca i organizacija. Elektronska pošta, trenutne poruke, video konferencije i brojni alati za saradnju oslanjaju se na računarske mreže da bi olakšale komunikaciju u realnom vremenu.
 • Deljenje resursa: Računarske mreže omogućavaju deljenje resursa kao što su datoteke, dokumenti, štampači i softverske aplikacije, čime se promovišu efikasnost i saradnja.
 • Pristup informacijama: Mreže pružaju pristup ogromnoj količini informacija uskladištenih na serverima, bazama podataka i uslugama u cloud-u.
 • Globalna povezanost: Računarske mreže, posebno internet, povezuju ljude i preduzeća na globalnom nivou. Ovo je transformisalo svet u blisko povezano globalno selo, olakšavajući međunarodnu saradnju, trgovinu i komunikaciju.
 • Poslovne operacije: U poslovnom okruženju, računarske mreže su od fundamentalnog značaja za svakodnevne operacije – upravljanje odnosima sa kupcima (CRM), upravljanje lancem snabdevanja, finansijske transakcije itd.
 • Daljinski pristup i rad na daljinu: Mreže omogućavaju daljinski pristup sistemima i resursima, omogućavajući zaposlenima da rade sa različitih lokacija.
 • Uštede resursa: Umrežavanje omogućava deljenje resursa, smanjujući potrebu za suvišnom opremom i uslugama.
 • Zabava i mediji: Mreže su neophodne za isporuku zabavnog sadržaja, uključujući usluge strimovanja, onlajn igre i platforme društvenih medija.
 • Elektronska trgovina: Rast e-trgovine u velikoj meri zavisi od sigurnih i pouzdanih računarskih mreža. Internet kupovina, elektronska plaćanja i digitalne transakcije olakšane su i ubrzane zahvaljujući računarskim mrežama.
 • Obrazovanje i istraživanje: U obrazovnim institucijama kompjuterske mreže obezbeđuju pristup onlajn resursima, platformama za zajedničko učenje i komunikacijskim alatima. 
 • Bezbednost i zaštita podataka: Mreže igraju ključnu ulogu u sprovođenju bezbednosnih mera za zaštitu podataka i sistema od neovlašćenog pristupa. 
 • Zdravstvena zaštita: Mreže su sastavni deo savremenih zdravstvenih sistema, podržavaju elektronske zdravstvene kartone, telemedicinu i razmenu medicinskih informacija.

Korišćena rešenja

Coming ima višegodišnje iskustvo u implementaciji različitih mrežnih rešenja, koja uključuju napredne i savremene tehnike iz oblasti računarskih mreža.  Segmentacija mreže, konfigurisanje naprednih protokola rutiranja i komutacije (switching), različitih tipova VPN konekcija, samo su mali deo zahteva na koje Coming može da odgovori . 

Ono čime se Coming naročito ističe su rešenja koja uključuju visoku dostupnost mrežnih servisa, koja podrazumeva da servisi nesmetano funkcionišu i u slučaju iznenadnog otkazivanja jedne ili više komponenti mreže.  Visoka bezbednost celokupnog informacionog sistema korisnika osigurava se upotrebom naprednih zaštitnih barijera (Next Generation Firewall). 

Domeni ekspertize

 • Dizajn i implementacija mrežnih rešenja na osnovu realnih potreba korisnika:
  • LAN mreže
  • WAN mreže
  • WLAN mreže
  • Network security
  • Disaster Recovery
 • Optimizacija i nadogradnja postojećih rešenja
 • Povećanje redundantnosti
 • Instalacija i konfigurisanje mrežnih komponenti različitih proizvođača (Cisco, HP, Fortinet, Check Point, Dell, Vmware NSX…)
 • Monitoring mrežnih uređaja, kao i mreže u celosti
 • Testovi ranjivosti i izrada izveštaja
 • Podrška
 • Edukacija

Povezivanje i funkcionisanje računarskih mreža

Računarska mreža predstavlja skup međusobno povezanih uređaja, kao što su računari, serveri, štampači i drugi hardver, koji se povezuju radi deljenja resursa i informacija. Da bi ovi uređaji mogli da razmenjuju informacije neophodno je da budu povezani na mrežne uređaje, i to pomoću električnih ili optičkih kablova, odnosno bežično, putem radio talasa.

Komunikacija između uređaja unutar mreže je složen proces koji se zasniva na skupovima pravila (protokolima) i različitim parametrima koji se dodaju originalnim informacijama (MAC i IP adresa, TCP/UDP port i slično). Često se u komunikaciju uključuje i enkripcija (šifrovanje), koja obezbeđuje siguran i bezbedan transfer podataka. Na osnovu toga kako manipulišu podacima i parametrima, kao i koji skup protokola koriste, mrežni uređaji se klasifikuju na svičeve, rutere, zaštitne barijere (firewall), VPN koncentratore i druge (čest je slučaj da jedan isti uređaj ima i više funkcionalnosti).

Kontaktirajte nas:

Ukoliko ste zainteresovani za neku našu uslugu/rešenje ili imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili želite da nam pošaljete neki predlog, slobodno nas kontaktirajte. Vrlo rado ćemo Vam pomoći i odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Popunite kontakt formu ispod ili nam se javite

Saglasnost