Kosidba u Nišu – demonstracija univerzalne robotske platforme AgAR