App Dynamics

Monitoring performansi aplikacija - APM

Danas se od aplikacija zahteva mnogo – da rade na svim uređajima koje korisnik poseduje, da nema nikakvih bagova i da rade uvek, besprekorno i bez prekida. U suprotnom – korisnik gubi poverenje i prelazi na drugo rešenje

APM kao rešenje nam pomaže u ovakvim situacijama. APM (Aplication Perfrormance Monitoring) omogućava biznisu da sagleda i monitoriše IT okruženje, kao i da identifikuje bagove i potencijalne probleme u radu aplikacije u realnom vremenu. Ovakvo rešenje daje informacije gde, kada i zašto se desio neki problem ili neko usporenje aplikacije, što nam pruža mogućnost da uđemo u srž problema do samog programskog koda.

Website FAQ section. User helpdesk, customer support, frequently asked questions. Problem solution, quiz game Confused man cartoon character. Vector isolated concept metaphor illustration

Kako do rešenja?

App Dynamics: Realna slika iz više uglova

APM rešenje funkcioniše na sledeći način:

 • Proverava da li se aplikacija ponaša normalno – sagledava svaki deo aplikacije i daje nam realnu sliku aplikativnog rešenja
 • Skuplja podatke sa izvora problema i prijavljuje alarme
 • Analizira podatke skupljenje iz problema i prikazuje uticaj na biznis polju
 • Adaptira aplikaciono okruženje preventivno – utiče na reševanje potencijalnih sličnih problema
HR tim sagledava plate, odmore, bonuse sve u okviru jedne aplikacije

Samim tim, APM nam daje drugačiju sliku i to iz više uglova – sa infrasktrukturne strane, softverske strane, ali i sa biznis strane. To znači da sama kompanija može da se osloni na razvoj biznisa, a IT timovi mogu da se oslone na brže shvatanje problema kroz ovakvo rešenje.

Kontaktirajte nas u vezi rešenja

Zašto se App Dynamics razlikuje od tipičnih monitoring alata

full picture

Pruža kompletnu sliku

Njegove komponente žive paralelno sa aplikativnim delom koji monitorišu, skupljajući ne samo grube podatke o performansama aplikacije, već i podatke o korisničkim iskustvima sa različitih uređaja – EUM.

increase

Povećava korišćenje i pouzdanost aplikacije

App Dynamics smanjuje MTTR (Mean Time To Repair) – vreme koje se meri od trenutka kada je nastao problem do njegovog rešavanja. Samim tim dobijamo neki procenat na pouzdanosti aplikacije i na smanjenoj nedostupnosti aplikacije za korisnika.

gray zone

Pokriva zonu između operations i development timova

Često se timovi vrte u krug i ne uspevaju da pronađu deo rešenje, razmišljajući o tome – Da li je to mrežni ili infrastrukturni problem? App Dynamics pokriva sivu DevOps zonu između softver i operations timova koja može da napravi dosta bolje i brže rešenje nego standardni timovi.

center

Uvid u srž problema:

Analiza transakcija i uvid u problem do nivoa programskog koda pruža mogućnost da vidimo da li postoji neka geška u kodu koju niko nije primetio – tako vidimo kada se desio problem i zašto se desio problem.

transaction

Prati biznis transakcije

Kada se korisnik uloguje, pretražuje proizvode, nađe proizvod i doda ga u korpu. App Dynamics prepoznaje da korisnik putuje po interfejsu aplikacije i pokušava da pronađe rešenje za sebe. Biznis transakcije predstavljaju tu sekvencu njegovih koraka, sagledanu sa strane monitoring alata. Tu možemo da vidimo koliko je vremena utrošio na logovanje, da li je imao problema, koliko vremena mu je bilo potrebno da dođe do proizvoda, da li je imao problema sa korpom itd. Možemo se osloniti na App Dynamics u procesu otkrivanja ovakvih problema.

Kontaktirajte nas

App Dynamics podržava većinu programskih jezika

Većina aplikacija pisana je u programskim jezicima koje App Dynamics podržava:

 • Java
 • SAP ABAP
 • Python
 • .NET
 • Node.js
 • PHP
 • C/C++
 • Go

Ono što posebno izdvaja App Dynamics u odnosu na ostale je mogućnost ulaska u SAP ABAP kod, – čitanje aplikacije, ulazak u aplikaciju do samog nivoa koda, što nijedan alat ne može da uradi. Ovo nam omogućava da za vrlo kratak period ustanovimo gde se nalazi problem.

Flat-Hand Drawn Web Developers

Database monitoring u AppDynamics-u

 

App Dynamics daje mogućnost monitoringa MySQL, ali i nonSQL baza podataka, obuhvatajući širok spektar. Takođe, vezan je i za SAP baze, što znači da nisu samo klasične aplikacije u fokusu, već i SAP rešenja koja su vezana za kompanije.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje