UPRAVLJANJE MOBILNOŠĆU

U današnjem mobilnom svetu, aplikacije su osnova na koju se oslanja moderno poslovanje. One pomažu zaposlenima da budu produktivni i uspešni, omogućavajući im da posao obave bilo kad i bilo gde sa različitih uredjaja i operativnih sistema, čime se postiže uniformno radno okruženje.

O rešenju

Tendencija rasta primene mobilnih uredjaja u poslovne svrhe predstavlja priliku da softverske kompanije razviju rešenja koja omogućavaju upravljanje i kontrolu korišćenja, odnosno pristupa korporativnim podacima i aplikacijama. Ovakva rešenja nazivaju se i MDM (Mobile Devices Management) rešenja.

Funkcionalnost MDM rešenja ogleda se u tome što ona omogućavaju vidljivost i upravljanje svim uredjajima sa centralne administrativne pozicije. To znači da se pomoću njih, vrlo lako, može kontrolisati pristup podacima. Moguće je zabraniti pristup aplikacijama ili jednom delu podataka van radnog vremena ili, slučaju nestanka odredjenog uređaja, moguće je u potpunosti blokirati pristup korporativnoj mreži.

VMware Workspace ONE

Proteklih godina VMware je uložio puno truda u razvoj End User Computing sektora, a svoje napore je zaokružio objavljivanjem rešenja Workspace ONE.

VMware Workspace ONE predstavlja jednostavnu i sigurnu platformu za distribuciju i upravljanje aplikacijama i mobilnim uredjajima. Workspace ONE integriše MDM (Mobile Device Management) i MAM (Mobile Application Management) funkcionalnosti iz VMware AirWatch‑a, publikovanje aplikacija i virtuelnih desktopova korišćenjem VMware Horizon‑a i upravljanje kredencijalima za različite aplikacije korišćenjem VMware Identity Manager‑a.

VMware Workspace ONE obezbedjuje visok stepen sigurnosti mobilnih uredjaja tako što su korporativne informacije zaštićene sa kraja na kraj (end‑to‑end). Pritom osigurava i bezbednost uredjaja, aplikacija, dokumenata, mejlova i upotrebu korporativnih mreža (VPN i WiFi).

VMware Workspace ONE na bezbedan način isporučuje virtuelne desktopove, Windows ili Linux, aplikacije i online servise kroz digitalni radni prostor virtuelnih mašina i fizičkih uredjaja. VMware je u okviru Horizon‑a razvio Unity Touch dodatak, koji svojim kontrolama omogućava znatno lakši rad sa Windows aplikacijama kada su one pokrenute na iOS i Android pametnim telefonima i tabletima.

Dodatni stepen bezbednosti i proveru identiteta korisnika VMware Workspace ONE obezbedjuje korišćenjem Verify aplikacije za dvofaktorsku autentifikaciju na iOS, Android ili Chrome operativnim sistemima, kao i višefaktorsku proveru identiteta kroz VMware Identity Manager.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje