Digitalizacija poslovanja za nas u Comingu znači, u prvom redu: automatizaciju i integraciju poslovnih procesa i aplikacija. A.N. Whitehead je 1900. (!) napisao (parafraziramo): stepen razvoja neke civilizacije se može oceniti na osnovu broja operacija koje ona može da obavi bez razmišljanja – dakle, automatski.

Slobodno to možemo reći i za ocenu na lokalnoj skali – preduzeću/kompaniji. Automatizacija uvek podrazumeva i smanjenje učešća ljudskog rada, pre svega onog visoko repetitivnog i formalizovanog koji se da lako automatizovati. Zašto je automatizacija neodoljiva: zbog poboljšanja efikasnosti i smanjenja troškova.

Digitalizacija, tj. automatizacija, podrazumeva visoku specijalizaciju i dovodi do nove podela rada: IKT funkcija koja je nekad bila uglavnom sastavni deo organizacione strukture preduzeća se seli u specijalizovane kompanije koje su sposobne da se izbore sa izazovima digitalizacije i pri tome pruže kompleksne usluge klijentima uz sniženje troškova. S druge strane u kompanijama izrastaju IKT menadžeri novog kova sposobni: da izgrade konzistentnu arhitekturu IKT prilagođenu potrebama preduzeća i da upravljaju mrežom spoljnih partnera.

Ovo je tek platforma za sledeći korak u digitalizaciji: učešće IKT funkcije u razvoju novih poslovnih modela preduzeća. Dakle, ne samo automatizovanje postojećih, već razvoj potpuno novih procesa koji kompanijama otvaraju nove mogućnosti rasta/razvoja. Šta ovo znači? Vrlo je uočljiv trend pretvaranja svakog biznisa u retail biznis. Pri tome ovaj pojam treba uzeti vrlo široko: preduzeće želi da dopre i da upozna svakog krajnjeg potrošača sopstvenih proizvoda/usluga i time eliminiše/umanji uticaj svih posrednika u lancu snabdevanja/isporuke vrednosti potrošaču. Rezultat: vrednost biznisa (mreže), po Metcalf-ovom zakonu srazmerna je ne broju potrošača, već kvadratu tog broja!

Coming je voljan i sposoban da vam pomogne da svoje poslovanje primenom modernih IKT rešenja „podignete na kvadrat“.

Mi smo spremni za izazov. A vi?