ISPORUKA APP U KONTEJNERIMA

 

Kontejneri su nastali kao odgovor na svakodnevne potrebe programera u vezi s portabilnošću aplikacija izmedju različitih infrastruktura, ali i razvojnih, test i produkcionih okruženja. Uz to, odlično se uklapaju u aktuelne trendove u razvoju softvera, kao što su nepromenljiva infrastruktura i mikroservisna arhitektura aplikacija.

O rešenju

Koncept kontejnera postavlja novu normu u svetu razvoja aplikacija okrenutih ka web i mobilnim uredjajima, imajući u vidu prednosti koje uvode po pitanju skalabilnosti i portabilnosti.

Uvodjenjem koncepta kontejnera omogućeno nam je da aplikaciju ili njene posebne gradivne jedinice (servise, mikroservise) zapakujemo sa potrebnom konfiguracijom i izvršnim okruženjem, pa tako zapakovanu „selimo“, a da to ne utiče na njeno ispravno funkcionisanje. Kontejneri pružaju virtuelizovanu sredinu na nivou operativnog sistema, omogućavajući izvršavanje procesa sa zasebnim mrežnim i memorijskim resursima uz korišćenje zajedničkog kernela operativnog sistema. Koristeći deljeni operativni sistem, resursi su mnogo efikasnije iskorišćeni u poredjenju sa tradicionalnom virtuelizacijom, jer je moguće izostaviti suvišne komponente koje virtuelne mašine nose sa sobom.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje