REŠENJA ZA KOLABORACIJU

Izreka “Vreme je novac” još više dobija na značaju u današnje vreme kada je preduslov modernog poslovanja brz i ekonomičan protok informacija na svakom koraku i uredjaju. Rešenja za kolaboraciju štede i vreme i novac.

O rešenjima

Vreme koje je dragoceno i sve veća potreba za mobilnošću zahtevaju izvesna biznis rešenja koja će doprineti boljem poslovanju. Sistemi objedinjenih komunikacija i sistemi za razmenu email poruka nametnuli su se kao rešenje za smanjenje troškova kolaboracije.

Ovakva rešenja zadovoljavaju potrebe korisnika za izraženom mobilnošću, video pozivima, video konferencijama, instant porukama u okviru jednog komunikacionog sistema, a posebno su isplativa za mala i srednja preduzeća.

Važna prednost rešenja za kolaboraciju jeste prozor za komunikaciju koji omogućava lako kretanje kroz druge poslovne aplikacije i aktivno učešće u razgovoru. Ideja iza ovih funkcionalnosti je skraćivanje vremena potrebnog za obavljanje poslova.

U COMING-u nudimo tri tipa rešenja za kolaboraciju:

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje