HR Management System – HRMS

Uspostavljanje kontrole nad HR procesima

HR management sistem iz Coming ponude je odgovor na rastuće zahteve za automatizacijom kadrovske evidencije, selekcije i regrutacije i obračuna plata. Primenu je našao posebno kod kompanija čiji zaposleni imaju više izvora primanja u okviru kompanije, te kod onih koje plaćaju veliki broj honorarno zaposlenih radnika. Sistem doprinosi bezbednosti i sigurnosti ličnih podataka zaposlenih i minimizuje mogućnost ljudske greške.

U nastavku je kratki prikaz funkcionalnosti rešenja:

KANDIDATI:

 • Evidencija kandidata
 • Grupni unos kandidata
 • Lista zahteva za osobljem – Konkursi
 • Broj i status kandidata i konkursa
 • Pregled komentara regrutera

ZAPOSLENI:

 • Evidencija zaposenih (Ime, prezime, ime roditelja, JMBG, stručna sprema, adresa prebivališta, banka, tekući račun, podaci o prethodnom radnom stažu (ukupnom i kod trenutnog poslodavca), status angažovanja (na određeno, neodređeno, autorski ugovor , ugovor o delu, nerezidentski ugovor) i dr.)
 • Izbor statusa osiguranja po profilu zarada
 • Pripadnost mestu proška i organizacionoj jedinici sa istorijatom
 • Upravljanje privilegija datim zaposlenima
 • Pregled licenci po zaposlenima
 • Evidencija o zaduženim sredstvima
 • Evidencija verskih praznika i slava
 • Evidencija dodatnih pogodnosti
 • Evidencija i pregled radnih učinaka
 • Vizuelni prikaz organizacione strukture
 • Izveštavanje (fluktuacija zaposlenih po sektoru; fluktuacija u zadatom periodu; svi aktivni zaposleni sa svim podacima (Matična knjiga); izveštaj za aktuara i dr.)

Kontaktirajte nas za više detalja

MESTO TROŠKA I POZICIJA:

 • Evidencija mesta troška i pozicija za sve zaposlene i grafički pregled organizacione strukture
 • Omogućeno knjiženje honorara po mestima troška
 • Cost Center – budžetiranje po mestu troška
 • Pregled ukupne realizacije budžeta po kost centrima sa predikcijama
 • Detaljan pregled stavki budžeta po mesecima, udela u ukupnom budžetu i dr.
HR tim sagledava plate, odmore, bonuse sve u okviru jedne aplikacije

GODIŠNJI ODMORI:

 • Rešenja o godišnjim odmorima po kategorijama
 • Pregled dodeljenih, iskorišćenih i preostalih dana godišnjeg odmora u tekućem i prethodnom periodu, zaposleni ima uvid u svoje podatke, vođe tima z svoj tim i dr.
 • Automatsko dodeljivanje dana godišnjeg odmora sa sticanjem uslova po zadatim kriterijumima

HONORARI I RADNE LISTE:

 • Evidencija radnih lista na osnovu kojih se isplaćuju honorari
 • Upravljanje sa više vrsta honorara koji mogu biti redovni i vanredni
 • Mogućnost primanja honorara sa više od jednog mesta troška
 • Automatsko kreiranje radnih dokumenata obračuna za sve zaposlene, pokretanje obračuna i knjiženje honorara
 • Izveštaj u xml formatu za Poresku upravu

Kako do rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uredjaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaji…) i internet konekcija.

Konsultacije su neophodne kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje