MICROSOFT DYNAMICS BC (NAV)

 

Za efikasniju organizaciju poslovanja neophodni su odgovarajuća analiza i uvid u sve poslovne procese. U tom slučaju se nameće Microsoft Dynamics BC (NAV) rešenje.

O rešenju

Microsoft Dynamics BC (NAV) je system koji kombinuje opšte odlike ERP rešenja i neke specifičnosti koje ga čine odličnim izborom na našem tržištu. Na prvom mestu, tu je integrisana baza podataka, zahvaljujući kojoj se sve neophodne informacije nalaze i pretražuju sa jednog mesta. Pored toga, omogućava da se način funkcionisanja organizacije verno odslika unutar sistema, a potpuno je lokalizovan za Srbiju, što obuhvata Help sistem i dokumentaciju, ali mnogo bitnije je to da je uskladjen sa lokalnim zakonodavstvom.

Za većinu kompanija rad u Microsoft Office alatima je osnova, što upotrebu Microsoft Dynamics BC (NAV-a) čini jednostavnom i poznatom, jer je zadržan isti izgled. Osim što olakšava rad, mnogo bitnije je da smanjuje odbojnost pojedinaca, jer ne zahteva da se navikavaju na nešto novo. Pored toga, podaci se mogu u Microsoft Dynamics BC (NAV) ubacivati iz Office dokumenata, kao i snimati, takodje u istom formatu, radi dalje lakše obrade, kreiranja izveštaja.

Važno je naglasiti da je implementacija ovog rešenja pouzdana. Za uspešan rad tu je garancija u vidu velike kompanije koja stoji iza sistema i rada više hiljada programera na razvoju tokom godina. Pored toga, više od 100.000 kompanija i preko milion korisnika koji svakodnevno rade u ovom rešenju govore mnogo o rezultatima.

Microsoft Dynamics BC (NAV)

 

U ponudi COMING-a možete naći najnoviju Microsoft Dynamics BC (NAV) verziju  . Preporučena je za poslovanje malih i srednjih preduzeća. Benefiti ovog rešenja su bolja kontrola nad lancima snabdevanja,proizvodnim procesima i korporativnim finansijama, Rešenje je u potpunosti digitalizovano i dostupno na svakom uredjaju.

U COMING-u nudimo dve varijante ovog biznis rešenja:

  • Microsof Dynamics NAV on-premise
  • Microsof Dynamics NAV u cloud-u

 

Sure Step metodologija

Uspeh projekta implementacije poslovnog softvera zavisi od više faktora. Medju njima su znanje i iskustvo partnera kao i metodologija implementacije koja se koristi u procesu uvodjenja informacionog sistema. Sure Step je pouzdana i sveobuhvatna metodologija koju je potrebno implementirati pre Microsoft dynamics NAV-a, budući da objašnjava disciplinu i procese neophodne za samu implementaciju.

Microsoft Dynamics Sure Step metodologija je odobrena od strane kompanije Microsoft, a obezbedjuje da se svaki projekat implementacije Microsoft Dynamics NAV rešenja završi na vreme, u okviru planiranog budžeta i zahteva klijenta. Sure Step metodologija jasno definiše faze projekta, procese, ključne momente i nivoe participacije korisnika.

Kako do rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uredjaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaji…) i internet konekcija.

Konsultacije su neophodne kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje

 

Comments
Coming Computer Engineering

Kompanija COMING – Computer Engineering d.o.o. osnovana je 1991. godine sa ciljem da kreira, razvija, implementira, prodaje i pruža usluge podrške IT sistema, kako bi izašla u susret potrebama i zahtevima klijenata i tržišta.