Tehnologije u savremenim alatima za zaštitu računara