UVODJENJE I SPROVODJENJE POLITIKE BEZBEDNOSTI I AKTA O BEZBEDNOSTI

Šta je Zakon o bezbednosti i kada je stupio na snagu?

Ovim zakonom se uredjuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i odredjuju se nadležni organi za sprovodjenje mera zaštite, koordinaciju izmedju činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite.

Zakon je stupio na snagu 5. februara 2016.

Ko su obveznici Zakona?

Obveznici Zakona definisani su Uredbom o utvrdjivanju Liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste IKT sistemi od posebnog značaja.

Kako Coming može pomoći da ispunite svoje zakonske obaveze?

Kompanija Coming – Computer Engineering d.o.o. u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije pruža konsultantske usluge pripeme IKT sistema za uvodjenje Akta o bezbednosti.

Naše usluge se odnose i na organizacije koje imaju donesen Akt o bezbednosti kod kojih se mere propisane Aktom ne sprovode u poslovanju. Uz pomoć analize trenutnog stanja poslovanja vam predallažemo aktivnosti sa ciljem ostvarenja mera propisanih Aktom.

Ukoliko ste cserifikovani u skladu sa ISO/IEC 27001, proces uvodjenja politike bezbednosti i zadovoljenja mera propisanih Aktom o bezbednosti su za Vašu organizaciju znatno olakšani.

Akt o bezbednosti i/ili Politika o bezbednosti

Odredba Zakona o bezbednosti je da obveznici Zakona donesu Akt o bezbednosti. Traženi Akt o bezbednosti može da ima različite nazive, ali najčešći je politika bezbednosti. Aktom o bezbednosti, u skladu sa Zakonom, odredjuju se mere zaštite, principi, način i procedure postizanja i održavanja adekvatnog nivoa bezbednosti sistema, kao i ovlašćenja i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i resursima IKT sistema od posebnog značaja.

Kako do rešenja

Lorem Ipsum has been the industry's?

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uredjaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaji…) i internet konekcija.

Konsultacije su neophodne kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje