ZAŠTITA PODATAKA PREMA GDPR REGULATIVI

Obavljanje delatnosti privrednih subjekata i organa javne vlasti neminovno dovodi do prikupljanja i razmene ličnih podataka. Kada tome dodamo i pojedince koji svesno ili nesvesno svoje podatke čine javno dostupnim, jasno je da može doći do zloupotreba.

Šta je GDPR i na koga se primenjuje?

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti gradjana, koji počinje da se primenjuje od 28. maja 2018. godine.
Ukoliko je obavljanje vaše delatnosti na bilo koji način povezana sa prikupljanjem i razmenom ličnih podataka, na vas se primenjuju pravila o zaštiti podataka o ličnost. S obzirom da je Republika Srbija kandidat za pristup u članstvo EU, to je obavezuje da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. To dalje znači da će biti usvojen zakon veoma sličan Uredbi EU o GDPR , te će i javni i privatni sektor RS biti u obavezi da štiti lične podatke gradjana u skladu sa evropskim standardima. Budući da nepoštovanje ovih propisa nosi sa sobom visoke novčane kazne, jasna je neophodnost pravovremenog usaglašavanja poslovanja organizacija sa novom regulativom.

O COMING usluzi:

Svaka organizacija bi načelno trebala da ispoštuje odredjene korake prilikom sprovodjenja odredbi Uredbe, počev od analize postojećeg sistema unutar organizacije, pa sve do dizajniranja procedura i unutrašnjih kontrola. Kompanija COMING vas može upoznati sa izazovima koje nameće GDPR i pomoći da podatke razvrstate prema stepenu osetljivosti i ranjivosti. Takodje, zajedno sa COMING timom možete izvršiti procenu uticaja privatnosti (PIA) i doneti Akt o proceni uticaja na zaštitu podataka (DPIA- Data Protection Impact Assessment) i na taj način uspostaviti povoljno poslovno okruženje.
Trajna uskladjenost sa zahtevima regulative zahteva primenu tehnoloških security rešenja u poslovanju. Za vas možemo da izgradimo sistem koji će u potpunosti odgovoriti na zahteve GDPR-a.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje

 

Comments
Coming Computer Engineering

Kompanija COMING – Computer Engineering d.o.o. osnovana je 1991. godine sa ciljem da kreira, razvija, implementira, prodaje i pruža usluge podrške IT sistema, kako bi izašla u susret potrebama i zahtevima klijenata i tržišta.