BEZBEDNA RAZMENA PODATAKA

Sofisticirani uredjaji i rešenja za komunikaciju doneli su poslovanju komfor, zahvaljujući dostupnosti podataka u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta. Medjutim, brojnost izvora podataka, medija za njihov prenos i odredišta na koja se šalju čine poslovnu komunikaciju komplikovanom za administraciju i obezbedjivanje sigurnosti.

O rešenju

Kompromitovanje podataka može naneti ogromnu štetu poslovanju, a jedno od rešenja za zaštitu i bezbedan transfer digitalnih podataka bilo koje vrste može biti Safe‑T High‑risk Data Security. Ovo rešenje obezbedjuje visok nivo bezbednosti poslovnih podataka iz bilo kog izvora, kroz bilo koji medij za prenos i za bilo koju destinaciju, a sastoji se od dve komponente koje tretiraju različite aspekte zaštite i mogu da deluju zajedno, ali i nezavisno jedna od druge.

Secure Data Access (SDA)

Secure Data Access (SDA) je rešenje za perimetarsku zaštitu data‑centra kojim se onemogućava direktno pristupanje korisnika serveru koji je javno dostupan. Funkcionisanje rešenja nije ograničeno tipom aplikacije koja se hostuje na serveru. Glavne prednosti ovog rešenja su sledeće:

 • dopunjuje postojeći firewall izolacijom aplikacija, servisa i mreža od napadača;
 • izmeštanjem javno dostupnih servera iz DMZ zone smanjuju se ulaganja u zaštitu perimetra data‑centra;
 • pristup podacima, servisima, mrežama i aplikacijama moguć je samo uz autorizaciju;
 • eliminiše potrebu za VPN‑om;
 • eliminiše potrebu za propuštanjem različitog saobraćaja kroz firewall između DMZ‑a i interne mreže.

Secure Data Exchange (SDE)

Secure Data Exchange (SDE) je napredni softverski alat, tzv. data broker, dizajniran za kontrolu sveukupne razmene poslovnih podataka unutar i van organizacije i zaštitu aplikacija uz omogućavanje bezbedne razmene podataka među njima. Rešenje se koristi za:

 • zaštitu od curenja podataka, malware‑a, runsomware‑a, kradje i prevara;
 • podršku bilo kakvom modelu korisničke ili aplikativne razmene podataka;
 • obezbedjenje troškovne efikasnosti bezbedne razmene poslovnih podataka kroz operativnu efikasnost,
 • pojednostavljenje i konsolidaciju rešenja za razmenu podataka;
 • osiguravanje bezbedne razmene podataka sa korisnicima, poslovnim partenerima, cloud aplikacijama;
 • kontrolu toka podataka ka organizaciji i iz nje;
 • slanje fajlova koji su veći od limita postavljenih ostalim mail rešenjima.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje

 

Comments
Coming Computer Engineering

Kompanija COMING – Computer Engineering d.o.o. osnovana je 1991. godine sa ciljem da kreira, razvija, implementira, prodaje i pruža usluge podrške IT sistema, kako bi izašla u susret potrebama i zahtevima klijenata i tržišta.