MREŽNA VIRTUELIZACIJA I BEZBEDNOST

Prisustvo velikog broja najrazličitijih vrsta napada i njihovo konstantno razvijanje predstavljaju pravi izazov za zaštitu korporativne mreže. Da bi se odgovorilo na ovakav izazov neophodno je ponuditi zaštitu data‑centra, bilo da pretnje dolaze sa interneta, iz korporativne mreže ili samog data‑centra.

O rešenju

Postojeći softverski definisani data‑centri (SDDC) bazirani na VMware NSX rešenju pružaju brojne pogodnosti za olakšano upravljanje i podižu nivo sigurnosti u data‑centrima. Ovo rešenje omogućava potpunu funkcionalnost i kontrolu mrežnog saobraćaja, nezavisno od mrežnog hardvera. Mrežni servisi izvršavaju se na nivou hipervizora fizičkog hosta, zbog čega su svi procesi automatizovani, a samo rešenje se lako skalira. NSX donosi revolucionaran nivo bezbednosti, koristeći princip mikrosegmentacije i distribuiranog firewall‑a, koji omogućava kreiranje sigurnosnih polisa na nivou pojedinačne virtuelne mašine. Ovakvim pristupom kreira se tzv. zero trust mreža, koja u okvirima data‑centra prosleđuje samo tačno definisan saobraćaj.

Platformu za virtuelizaciju mreža NSX omogućava programabilno kreiranje mreža, menjanje i brisanje, pri čemu se mrežni urejđaji koriste samo kao transportni kapacitet. Mrežni i sigurnosni servisi u softveru distribuirani su ka hipervizorima i vezani su za odredjenu virtuelnu mašinu, u skladu sa njenom sigurnosnom politikom. Ako VM migrira na drugi fizički server, njena sigurnosna polisa se seli, bilo da je taj server u istom data‑centru ili na drugoj lokaciji.

NSX, kao rešenje koje podržava različite hipervizore, upravlja virtuelnim svičevima koji su već prisutni u serverskim hipervizorima. Pored toga, NSX koordiniše mrežnim servisima za svaku virtuelnu mašinu povezanu u virtuelnu mrežu. Kao što je virtuelna mašina softverski kontejner koji predstavlja logički kompjuterski resurs za aplikaciju, tako je i virtuelna mreža softverski kontejner koji reprezentuje logičke mrežne servise, koji zahtevaju samo transportnu mrežu na sloju ispod.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje

 

Comments
Coming Computer Engineering

Kompanija COMING – Computer Engineering d.o.o. osnovana je 1991. godine sa ciljem da kreira, razvija, implementira, prodaje i pruža usluge podrške IT sistema, kako bi izašla u susret potrebama i zahtevima klijenata i tržišta.