TPS

sistem za uspešnu terensku komercijalu ili merchandising

TPS sistem se sastoji iz dve aplikacije, a oslanja se na ERP odakle povlači sve podatke i gde šalje sve podatke, kako bi baza podataka bila centralizovana.
TPS Web aplikacija služi menadžmentu kako bi upravljao proizvodima, prodajnim mestima, aktivnostima komercijalista, slao obaveštenja, vršio sistemska podešavanja i na kraju pratio izveštaje nastale od prikupljenih podataka sa terena.
TPS Android aplikacija, pomoću koje komercijalisti na terenu izvršavaju zadate aktivnosti i sve podatke vraćaju nazad u glavni sistem, na osnovu čega se kreiraju izveštaji potrebni menadžmentu.

 • Sinhronizacija podataka i rad u offline režimu 
  Zato što različita područja na terenu nisu pokrivena internetom, TPS može da radi i u offline režimu, pri čemu kasnije sinhronizuje podatke sa celim sistemom.
 • GPS lociranje 
  Svako prodajno mesto obeleženo je svojim realnim geografskim koordinatama. Komercijalista mora biti u prethodno definisanom radijusu kako bi mogao da otpočne obilazak prodajnog mesta. Na ovaj način kompanija se štiti od lažnih obilazaka i unosa.
 • Lak pregled obaveza i unos podataka 
  Pri obilasku komercijalista ima pregled ciljeva koje je sebi definisao tokom prethodne posete i koje mora označiti statusom realizacije. Tako se dobija realno stanje njegovih aktivnosti, a istovremeno i dobar podsetnik obaveza koje treba ispuniti. Komercijalista unosi u aplikaciju podatke o asortimanu, cenama, reklamacijama, uz mogućnost dodavanja fotografija kao potvrde onoga što je uneto. Takođe, na lak način odrađuje anketu koja mu je zadata od strane rukovodstva da sprovede među klijentima.
 • Istorija posete 
  U svakom trenutku komercijalista može videti istoriju prethodne posete, sa svim unetim podacima. Osim toga, ima mogućnost ostavljanja sopstvenih beleški, tako da se one uvek prikazuju za to prodajno mesto, tako da se izbacuje upotreba notesa i papira, a mogućnost zaboravljanja je svedena na minimum.

Uspešna prodaja bazirana je na znanju, razgovoru sa kupcem, na komunikaciji i profesionalnom stavu i ponašanju onoga ko nudi proizvod ili uslugu. Aktivna prodaja i stalno prisustvo na tržištu i kod kupca je imperativ današnje uspešne prodaje. Da bi zaposleni čije se zaduženje popularno opisuje kao terenska komercijala ili merchandising realizovao produktivan radni dan treba da ima u vidu gde ide i šta treba da uradi. Jasno definisani koraci posete kupcu pomažu u ostvarivanju postavljenih prodajnih planova i podizanju efektivnosti prodaje.
Potrebno je obići sve radnje, ispratiti izloženost svoje i konkurentske robe i promotivnog materijala, proveriti cene u sopstvenim i konkurentskim objektima, prikupiti i proslediti porudžbine, imati informacije o svim cenama i popustima, uz još mnogo propratnih aktivnosti koje oduzimaju mnogo vremena samom komercijalisti, a kasnije i menadžmentu, koji sve te podatke treba da sumira, donese zaključke i napravi izveštaje, kako bi unapredio poslovanje.

COMING nudi rešenje!

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje