SAP HANA

Pored pouzdanog skladištenja podataka, što je osnovna funkcija baza podataka, sistemi sve više moraju da zadovolje potrebe korisnika u pogledu statističke/analitičke obrade. Ovo je dovelo do razvoja još jedne grane proizvoda, namenjene upravljanju tzv. skladištima podataka pogodnim za analitičku obradu.

O rešenju

Rešenje, odnosno platforma koja se pojavila kao odgovor na rastući volumen transakcionih i polustrukturiranih (tekstualnih) podataka je SAP HANA – koja koristi niz standardnih industrijskih servera kao osnovu za upravljanje bazama podatka (veličine koja se meri stotinama terabajta) i njihovu statističku obradu (integracija sa otvorenom statističkom plaformom „R“).

Reč je o relacionoj bazi podataka koja objedinjuje mnoga od navedenih rešenja: upravljanje transakcijama, analitičku/statističku obradu, analizu tekstualnih (nestrukturiranih) podataka, proširivost ka web rešenjima (Hadoop). Pri tome, ne radi se samo o uvodjenju u upotrebu novih funkcija već i o dramatičnom povećanju brzine obrade podataka – više desetina ili čak više hiljada puta. Brzi procesori, paralelna obrada podataka i baze smeštene u operativnoj memoriji servera danas izgledaju kao ultimativno rešenje i platforma za novi vid upravljanja preduzećem: poslovanje u realnom vremenu.

SAP HANA je platforma koja prihvata podatke iz različitih izvora, a namenjena je kako SAP poslovnim aplikacijama, tako i drugim aplikacijama i izvorima struktuiranih i nestruktuiranih podataka, bilo za transakciono, analitičko ili kombinovano procesiranje. U osnovi platforme nalazi se hibridni sistem skladištenja podataka koji kombinuje tri pristupa – na bazi redova, na bazi kolona i objektni. Uz to, HANA koristi moderne algoritme za kompresiju, što omogućava da podaci zauzimaju manje prostora i da budu smešteni u radnu memoriju sistema umesto na hard-disk.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje