NAMENSKI APLIKATIVNI SERVISI

U namenska aplikativna rešenja spadaju specificne aplikacije koje su vam za poslovanje potrebne, a ne postoje na tržištu, ili su vam nepristupačne.

O rešenjima

Često je u okviru projekta nemoguće postaviti striktne granice izmedju različitih tehnologija koje nisu direktno povezane sa informacionim tehnologijama. COMING – Computer Engineering pruža kompleksna rešenja koristeći i integrišući različite tehnologije u jedan funkcionalan sistem. U više slučajeva bilo je potrebno ujediniti kontrolu procesa, audio sistem, SCADA sistem, signalno rešenje, rešenje napajanja i ovako složeni zahtevi ispunjeni su veoma uspešno.

Proces nastanka namenskih poslovnih aplikacija ukljucuje:

  • Analizu – saslušamo vaše zahteve i analiziramo potrebe i sve mogucnosti
  • Dizajn – uradimo predloge rešenja na osnovu pouzdanih tehnologija
  • Implementaciju – naš tim inženjera uradi probnu verziju aplikacije
  • Test – uradimo testiranje aplikacije prema vašim zahtevima
  • Obuku – obucimo vaše korisnike
  • Produkciju – odredimo startni datum i pustimo rešenje u produkciju
  • Održavanje – brinemo o aplikaciji, sistemu, preventivno delujemo i cekamo vaše sledece zahteve

Funkcionalnosti aplikacija po meri zavise od vaših zahteva. Moguće je izraditi nove module na postojecim poslovnim rešenjima (ERP, CRM, ECM,..) ili integrisati različita rešenja kako bi zadovoljila posebne zahteve poslovanja. Naš tim ima iskustva sa integracijama Office 365 paketa sa drugim poslovnim aplikacijama, kao i sa integracijom aplikacija sa uredajima i mašinama (skeneri, štampaci kamionske vage…).

Sve aplikacije, radene po zahtevu, COMING može da vam isporuči on premise ili u cloud-u.

Kako do rešenja

Ukoliko vas interesuje bilo koje rešenje ili servis iz naše ponude popunite formu desno, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje