DOKUMENT MENADŽMENT – ECM

Usled drastičnog povećanja broja podataka kojima se upravlja u poslovanju, kompanije se nalaze pred izazovom – kako sve te informacije što bolje iskoristiti. Kao rešenje nameće se ECM (Enterprise Content Management, odnosno upravljanje poslovnim sadržajem).

O rešenju

ECM (upravljanje poslovnim sadržajem) predstavlja skup tehnologija koje omogućavaju organizacijama da ujedine sadržaje i pripadajuće poslovne procese kroz jedinstvenu platformu. ECM je kategorija softvera koja pomaže u upravljanju svim nestrukturiranim sadržajima.

Prednosti korišćenja SharePoint ECM rešenja su sledeće:

  • Omogućava jedinstvenu infrastrukturu za sve vaše poslovne sajtove
  • Daje odlične alate za saradnju, čime olakšava razmenu ideja i zajednički rad
  • Automatski sortira sadržaje i tako omogućava lako upravljanje njima
  • Daje pristup informacijama u bazama podataka, izveštajima i poslovnim aplikacijama svakome kome je on potreban
  • Lako pretraživanje informacija i dokumenata
  • Nudi alate i komponente za automatsko izvršavanje poslovnih procesa

Ovi alati zapravo omogućavaju da se premosti jaz izmedju struktuiranih podataka (tabele u relacionim DBMS) i nestruktuiranih podataka (tekst, email, multimedija, faks, SMS, itd.), tako što će se objediniti oba skupa informacija na jednom mestu i samim tim pružiti nove mogućnosti kompanijama. Celokupna arhiva nalazi se na jednom mestu, što znatno skraćuje proces pretrage i prenosa informacija, odnosno dokumenata. Lakoća pri pretraživanju i dostupnosti podataka, upravo su neke su od ključnih prednosti ovog alata.

Jedna od funkcionalnosti SharePoint rešenja jeste kalendar, kao jedan veoma moćan alat koji omogućava da svi sastanci, rezervacija resursa i pregled obaveza svih zaposlenih budu dostupni svima koji koriste portal, čime se organizacija i planiranje vremena svode na vrlo jednostavan posao. Ono što je takodje sjajno jeste mogućnost sinhronizacije Outlook kalendara sa kalendarom u ECM-u.

Obaveštenja (Alerts), zadaci (Tasks), set dokumenata, upravljanje tokom podataka, organizovanje lista i organizovanje biblioteka, kao i bezbednost, još su neke od funkcija ECM-a koje pomažu u povećanju efikasnosti upravljanja kompanijom.

Kako do rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uredjaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaji…) i internet konekcija.

Konsultacije su neophodne kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje