DOKUMENT MENADŽMENT

 

Količina papirnih poslovnih dokumenata u preduzećima raste iz dana u dan. Takva važna dokumentacija se obično arhivira po policama i zahteva održavanje i čuvanje od strane čitavih odeljenja zaposlenih. Na taj način podaci postaju teško pretraživi i najčešće beskorisni, pa se elektronsko čuvanje dokumentacije pokazuje kao neophodno rešenje.

Novo! E fakture

DMS će posedovati mogućnost komunikacije sa sistemom elektronskih faktura, po unapred definisanim pravilima koje će ministarstvo propisati.
U pripremi je komunikacija preko API-a koje je ministarstvo najavilo, pa će u skladu s tim biti omogućena manipulacija elektronskom fakturom.

Od 1. januara 2022. do 1. januara 2023. primeniće se sve odredbe zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja e-faktura u transakcijama u privredi.
Coming uveliko radi na tome da prilagodi DMS novom načinu poslovanja.
DMS će posedovati mogućnost komunikacije sa sistemom elektronskih faktura, po unapred definisanim pravilima koje će ministarstvo propisati.
U pripremi je komunikacija preko API-a koje je ministarstvo najavilo, pa će u skladu s tim biti omogućena manipulacija elektronskom fakturom.
Prilikom slanja fakture, korisnik će u DMS-u imati informaciju o svim poslatim fakturama, njihovom statusu, o tome da li je primalac primio, prihvatio ili odbio fakturu.
Pored toga imaće uvid u razlog odbijanja fakture.
Takođe, dobiće pregled faktura koje su mu pristigle, sa opcijama pregleda, prihvatanja i odbijanja.
Ukoliko korisnik prihvati fakturu, a plaćanje vrši u nekom eksternom sistemu, biće omogućeno slanje fakture direktno u taj sistem ili čuvanje u DMS-u, radi kasnijeg prosleđivanja na plaćanje.
Ovakvom automatizacijom u poslovanju, dolazimo do najvažnije prednosti e-faktura, a to su uštede u vremenu i novcu. Pored toga, smanjuje se mogućnost greške u samom procesu rada kao i mogućnost „gubitka“ fakture.
Dobija se preglednost prilikom razmene podataka, komunikacija se odvija na brži i lakši način. Izbegavaju se registratori i nepregledne paprine gomile, a dokumentacija se čuva na jednom mestu, pri čemu je pristup omogućen u bilo kom trenutku, s bilo kog mesta, jednostavnim pristupom sistemu.

O rešenju

U doba informacionih tehnologija, digitalizacija arhiva predstavlja ključ za uspešno funkcionisanje jedne kompanije.

COMING vam predstavlja rešenje nove generacije COMDOC, koje donosi efikasniji i bezbedniji način čuvanja dokumenata a može se naći u on-premise i cloud varijanti.

COMDOC servis pokrenut je kao odgovor na rastuće potrebe domaćeg tržišta za jednim kompletnim, jednostavnim i funkcionalnim rešenjem za arhiviranje i upravljanje poslovnim podataka. Ovo savremeno tehnološko rešenje vremenom će rasti i razvijati se sa vašim poslovanjem. To je dugoročna investicija u iskorišćenje vašeg radnog vremena, koja će se u narednom periodu svakako isplatiti.

COMDOC omogućava:

  • Centralizaciju podataka
  • Mobilnost poslovanja – rešenju je moguće pristupiti sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uredjaja
  • Visok nivo zaštite poslovnih podataka
  • Konstantnu podršku našeg tima

Prednosti ovog servisa, uz već nabrojane, jesu značajno unapredjenje nivoa bezbednosti, kao i eliminacija potrebe za obezbedjivanjem bilo kakvog fizičkog prostora. Bitna karakteristika je i efikasno pretraživanje dokumenata, gde korisnici imaju mogućnost pronalaženja dokumenata na osnovu kreiranih foldera i/ili potfoldera, kao i na osnovu atributa dodeljenih dokumentima, čime se postiže značajna ušteda vremena.

Digitalni potpis je vitalna funkcija ovog servisa i ono što ga razlikuje od ostalih sistema za arhiviranje dokumenata. Digitalni potpis potvrdjuje autentičnost sadržaja poruke i garantuje identitet potpisnika dokumenta. Uz to, kroz uloge, tj. naloge u sistemu postiže se dodatna bezbednost podataka u smislu pretrage, izmene i arhiviranja podataka.

Osnova ComDoc-a jeste workflow dokumenata, odnosno dodeljivanje dokumenta odredjenoj osobi na obradu na osnovu toka podataka. Postoji mogućnost manuelnog upravljanja tokom, gde se dokument ručno prosledjuje narednoj osobi kada prethodno lice završi rad na njemu. Druga opcija je rule based workflow kojom se definiše konkretan tok dokumenta, odnosno put dokumenta koji on mora preći da bi bio verifikovan i arhiviran, čime postižemo automatizaciju procesa i poštovanje unapred definisane hijerarhije i procedura rada. Treća opcija jeste hibridni pristup, odnosno kombinacija prethodna dva.

Kako do rešenja

Kako biste počeli sa korišćenjem poslovnih rešenja u COMING cloud-u potrebni su vam pristupni uredjaji (bilo koji uredjaji koje koristite u poslovanju – desktop, laptop računari, tableti, mobilni uredjaji…) i internet konekcija.

Konsultacije su neophodne kako bismo definisali cenu implementacije rešenja za vaše potrebe. Za konsultacije popunite formu desno.

Kontaktirajte nas

Ko ste Vi i kako možemo da vam pomognemo?

Ime i prezime (obavezno polje)

Email adresa (obavezno polje)

Kompanija (obavezno polje)

Kontakt telefon

Postavite pitanje