Specijalističke obuke

Specijalističke obuke

Naša kompanija ulaže značajne resurse u obrazovanje naših kadrova i to kroz prisustvo na vodećim svetskim konferencijama o novim tehnologijama, kao i putem obuka i radionica. Naša najveća snaga ogleda se u tom što se sa novim tehnologijama upoznajemo na mestu njihovog nastanka, kao i kroz partnerske programe vodećih svetskih proizvođača hardvera i softvera.  

 

 

edu

U sklopu našeg poslovnog prostora nalazi se i trening centar u kome je trenutno instalirano sedam sistema za centralno skladištenje podataka dostavljeno od strane svih vodećih svetskih dobavljača, zatim server platforme, oprema za umrežavanje kao i niz naprednih softverskih rešenja. 

Upravo u našem trening centru organizujemo obuke i radionice prilagođene korisnicima i njihovoj poslovnoj delatnosti. Znanje i praktično iskustvo na ovim obukama mogu pomoći korisnicima da upravljaju već implementiranim rešenjima kao i da se pripreme i planiraju nove projekte.

 

Čitajte Business&IT časopis online

 Business IT1 1

 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering