Umrežavanje i komunikacije

Umrežavanje i komunikacije

Današnji razvoj u IT segmentu umnogome zavisi od razvoja mrežne infrastrukture i reklo bi se da upravo ona čini jednu od oblasti sa najvišom stopom rasta u informacionim tehnologijama. Svedoci smo da razvijena mrežna infrastruktura pretvara svaki dom, hotel ili čak park ili plažu u radno mesto. Sve češće čujemo izraz cloud computing koji već postaje stvarnost. Dobra mrežna infrastruktura omogućiće korišćenje IT servisa, kao što se danas koristi mobilni telefon, televizija, električna energija ili voda, po principu priključi se, koristi i plati.

Umrežavanje

Routing & Switching su tehnologije kojima se obezbeđuje konektivnost. Na osnovu adresnih informacija kojima se računar predstavlja na mreži (MAC adresa, IP adresa), mrežni uređaji (switch-evi i router-i) pravilno prosleđuju informacije do odredišnog računara na Internetu.

Unified communications čine tehnologije koje su nastale kao rezultat integracija računarskih i telefonskih mreža. Unified communications znači jedinstvenu komunikacionu mrežu baziranu na IP protokolu, kao i IP komunikacione uređaje koje ćemo koristiti za razne načine komunikacija (telefonske, video poziv, SMS, MMS, e-mail, faks, itd.).

Data center networking čini posebnu oblast umrežavanja jer u data centru leži najveći deo informacija jedne kompanije. Tu se nalaze serveri koji nam te informacije prezentuju u onom obliku na  koji smo navikli u našem svakodnevnom radu.  U okviru data centra trend nalaže sve veću upotrebu napredne tehnologije virtuelizacije, integracije SAN i LAN mreža, upotrebu 10GbE, pa samim tim rešenje za mrežu u okviru data centra mora biti takvo da prati ove trendove.

Bežične (wireless) tehnologije nam omogućavaju umrežavanje bez kabliranja. Za kvalitet bežičnih veza potrebno je:

  • Detaljno analizirati teren
  • Definisati tačke na kojima se postavlja bežična oprema
  • Identifikovati zauzetost frekvencija koje bi se koristile za  realizaciju bežičnih veza

Sigurnost bežičnih komunikacije, performanse uređaja koji rade saglasno novom 802.11n standardu (do 300 Mbps) kao i mogućnost podešavanja kvaliteta servisa, omogućavaju korišćenje ove tehnologije ne samo za pristup kompanijskoj LAN mreži već i za prenos glasa i videa bez kablova.

Za kvalitetna sigurnosna rešenja prvo je potrebno oformiti politiku sigurnosti jedne kompanije koja jasno definiše način na koji se štite informacije i servisi od vitalne važnosti za pravilno funkcionisanje te kompanije. Kvalitetno izvedeno sigurnosno rešenje znači kolaboraciju svih sigurnosnih elemenata  (antivirus programa, firewall-a, IPS-a) i mogućnost da se svi elementi koji učestvuju u rešenju brzo prilagode novim pretnjama.

Tri osnovne sigurnosne tehnologije su:

  • VPNs  (Virtual Private Networks)
  • Odbrana od napada (firewall, IPS, security endpoint)
  • Autentifikacija i autorizacija pristupa

Inteligentne zgrade su bazirane na mrežnim tehnologijama koje integrišu sve servise na istom IP protokolu. One objedinjuju brojne tehnologije i postavljaju ih pod isti krov. Počinjući sa IP video prenosom, IP telefonijom, kontrolom pristupa preko IP protokola, sistemom za prenos zvuka preko IP-a, kontrolom osvetljenja, sistemom za grejanje i hlađenje takođe baziranoj na IP tehnologiji, kao i mnogim drugim postojećim i tehnologijama koje dolaze u budućnosti, čine jedan objedinjeni sistem. Sve nabrojane usluge i servisi menjaju tradicionalan pristup dizajnu i donose optimizovana rešenja.

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering