Serverske platforme

Serverske platforme

Serverske platforme su veoma važan deo rešenja IT infrastrukture. Međutim kod projektovanja rešenja za IT infrastrukturu pa i serversku platformu, prvenstveno treba imati precizno definisane poslovne zahteve koje treba zadovoljiti kao i tehnologiju kojom će se obezbediti rešenje. Tek na osnovu toga projektuju se svi segmenti IT rešenja pa i rešenja za serverske platforme. Pored poslovnih zahteva treba imati u vidu i iskustvo koje poseduje IT osoblje, tehnologije kojima vladaju, kao i predviđanje u kom pravcu ide razvoj IT tehnologije.

Serverske platforme

Serverske platforme RISC tehnologije i dalje zauzimaju važno mesto kod velikih IT sistema koji imaju veliki broj korisnika, velike baze podataka, zahteve koji traže kompleksne i brze kalkulacije, kao što je  obrada velikog broja zahteva za autorizacijom transakcija preko kreditnih kartica ili kod globalnih sistema. IT sistemi koji su zasnovani na ovoj tehnologiji čine značajan deo tržišta, pa je jednostavnije koristiti istu tehnologiju nego ulagati u migraciju rešenja na druge sisteme.

Serverske platforme x86 su osnovna platforma u malim i srednjim preduzećima, a danas takođe ravnopravno vladaju i velikim preduzećima. Standardizacija ovih platformi omogućava korisnicima upotrebu servera različitih proizvođača bez uticaja na funkcionisanje aplikativnog sloja, odnosno vendor je neutralan. Ove serverske platforme se vrlo brzo razvijaju, pa po svojim performansama ne zaostaju puno za serverima RISC tehnologije. Kapaciteti ovih platformi već višestruko prevazilaze potrebe većine softverskih alata, te se prosečna iskorišćenost većine savremenih x86 servera kreće u rasponu od 5% - 15%. Virtuelizacija je tehnologija koja prevazilazi ovaj problem i omogućava optimalno korišćenje hardverskih resursa.

Blade server tehnologija je sve prisutnija kao rešenje za serverske platforme. Ova tehnologija omogućava konsolidaciju resursa u data centru smanjujući kompleksnost istog, redukujući  potrebu za dodatnim serverskim, mrežnim i resursima za skladištenjem podataka kao i resursima za napajanje sistema. Ova tehnologija omogućava jednostavniju administraciju sistema umanjujući tako mogućnost ljudske greške. Kod svih vodećih proizvođača ova tehnologija se već uveliko koristi i ušla je u svoje zrelo doba, te se više ne može zaobići pri projektovanju data centra i izrade rešenja za serverske platforme.

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering