Sistem za nadzor i upravljanje u Datacentru DC Controll TM

Sistem za nadzor i upravljanje u Datacentru DC Controll TM

Novo rešenje omogućava da se pored nadzora svih fizičkih i ambijentalnih veličina može upravljati napajanjem, klimatizacijom i ostalim resursima čime se postiže pouzdan rad data centra i velike uštede u energiji i administraciji. [PDF]

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering