Serverski prostor

Server sala

Projektovanje server saleje prvi korak i preduslov za izradu dobrog projekta za IT Infrastrukturu. Veoma je važno da se dobro isprojektuje sam prostor koji je predviđen za data centar, a koji mora ispuniti određene uslove koji su veoma strogi.

Uslovi su sledeći:

  • Obavezno obezbediti siguran i pouzdan ambijenta za smeštanje IT opreme koja mora biti raspoloživa 24x7.
  • Sama prostorija mora imati zadovoljavajuće gabarite za predviđenu opremu i dodatni prostor za dalji razvoj data centra u periodu od 10 godina.
  • Poželjno je da postoji dupli pod kao deo rešenja koji obezbeđuje adekvatne uslove za napajanje, hlađenje i umrežavanje

Serverski prostor

Napajanje se takođe mora projektovati tako da dugoročno zadovolji potrebe za električnom energijom uzimajući u obzir tekuće potrebe kao i potrebe daljeg razvoja data centra. Redudantni izvori mrežnog napajanja mogu biti deo rešenja. Napajanje preko UPS-ova je svakako deo rešenja koje treba da obezbedi potrebnu snagu, redudansu kao i potrebnu autonomiju. Rezervno napajanje putem nezavisnog agregata (generatora) je takođe, rešenje u mnogim projektima. 

Hlađenje i klimatizacija data centra treba da obezbedi adekvatnu temperaturu i vlažnost  ambi-jenta kao i da obezbedi uklanjanje mikro čestica. Redudantnost je svakako važan deo rešenja. Dimenzionisanje opreme za hlađenja se vrši na osnovu opreme koja se instalira i predviđene dinamike razvoja data centra. Talas green data centra se sve više primenjuje uvođenjem svežeg vazduha za klimatizaciju, čime se postižu značajne energetske uštede i smanjenje emisije CO2.

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering