Komunikacioni sistemi

U savremenim poslovnim okruženjima sistemi komunikacija predstavljaju jedan od najbitnijih servisa.

Sisteme za komunikaciju možemo kategorisati u dve grupe:

Sistemi komunikacija su konvergirali tokom svoje istorije od tradicionalnih PBX sistema do sistema objedinjenih komunikacija, kako bi zadovoljili potrebe korisnika za izraženom mobilnošću, video pozivima, video konferencijama, instant porukama u okviru jednog komunikacionog sistema. Pored realtime sistema za komunikaciju, sistemi za razmenu email poruka predstavljaju vrlo bitan servis u svakoj kompaniji. 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering