Upravljanje dokumentima

Upravljanje dokumentima

ECM (Enterprise Content Management), odnosno upravljanje digitalnim sadržajem, je skup IT funkcija namenjenih kreiranju, upravljanju i korišćenju nestruktuiranih informacija, bez obzira gde se te informacije nalaze. Ovi alati zapravo omogućavaju da se premosti jaz između struktuiranih (tabele u relacionim DBMS) i nestruktuiranih podataka (tekst, email, multimedija, faks, SMS, itd.), tako što će se objediniti oba skupa informacija na jednom mestu i samim tim pružiti nove mogućnosti kompanijama.

Upravljanje dokumentima pomaže vodećim svetskim kompanijama i vladinom sektoru, kao i ostalim organizacijama gde je potrebno efikasno upravljanje podacima, u sledecem:

  • Usmeravanju i automatizaciji poslovnih procesa
  • Pristupu i upravljanju svim vrstama sadržaja
  • Automatizaciji i rukovođenju podacima
Upravljanje dokumentima

Ovaj alat obezbeđuje sve što je potrebno za donošenje brzih, ispravnih i isplativih odluka, i to baš u trenutku kada je to najpotrebnije.

Naša kompanija iza sebe ima više projekata implementacije ECM rešenja, a kao najčeći izbor naših korisnika javlja se Microsoft Share Point. Ovo rešenje je lider u grupaciji ECM alata.

Glavne prednosti korićenja ovog alata su: 

  • Timski rad zaposlenih u kompaniji kroz tematske sajtove (razmena isustava, jednostavna komunikacija, istovremeni rad na istim dokumentima...)
  • Trajno i jednostavno čuvanje poslovne dokumentacije
  • Uređenost i jednostavno pretraživanje dokumentacije
  • Povećanje bezbednosti dokumentacije kroz dodeljivanje različitih nivoa pristupa korisnicima softvera i sl. 

Imlementaciju ovog rešenja naš inženjerski tim može izvršiti u našem Cloudu ili u on-premise varijanti. 

 
 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering