Namenska aplikativna rešenja

Pored gotovih paketa poslovnih rešenja, kompanija Coming isporučuje i namenska rešenja po zahtevu korisnika. Namenska aplikativna rešenja na savremenim platformama (Visual Studio) uglavnom se rade ka da korisnik želi da automatizuje poslovne procese za koje ne postoje gotovi softveri ili su isti previše skupi ili komplikovani za održavanje. U tom slučaju tim konsultanata izlazi da snimi poslovne procese, obavi intervjue za zaposlenima i onda na osnovu projektnog zadatka projektuje i razvija sistem na odgovarajućoj platformi.

Faze izvođenja takvih projekata su:

  • Analiza projektnog zadatka – gde se analiziraju poslovni zahtevi, procesi
  • Projektovanje i razvoj – aplikacija se razvija na osnovu dokumenta analize
  • Testiranje i obuka – postavlja se tesni sistem, vrši se obuka korisnika, vrši se dorada i optimizacija
  • Kretanje uživo – aplikacija kreće sa svojim životnim vekom uz održavanje

Primeri nekih namenskih rešenja su: upravljanje flotom vozila (za transportne kompanije) i integracija sa ERP-om, Web portali za pregled lagera i kreiranje porudžbina i integracija sa ERP-om, Sistemi kartica za upravljanje finansijskim sresdstvima (plaćanje, evidencija vremena) i integracija sa ERPom, itd. Tim poslovnih rešenja kompanije Coming, može analizirati vaše poslovne potrebe za informacionim sistemom i pružiti sugestije u vezi sa načinom implementacije projekta i odgovarajućim platformama i integracijama.

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering