Web Aplications Cloud

Savremeni biznis sve više zavisi od velikoog broja opštih i specifičnih WEB aplikacija i njihov broj raste skoro geometrijskom progresijom. COMING Cloud omogućava da široki spektar i veliki broj korisnika dostupi do vaših aplikacija, testira ih i komercijalno ih koristi na COMING Cloud platformi. COMING Cloud je istovremeno platforma  za razvoj marketinga, za testiranje i komercijalnu upotrebu Vaših aplikacija. 

webservisi

Cloud Computing je prirodno stanište za vaše WEB aplikacije. Cloud omogućava Vašim korisnicima vidljivost i dostupnost vaših aplikacija na bilo kom mestu.

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering