Servisi u COMING Cloud-u

 

poslser

Poslovni Cloud servisi 

COMING omogućava korisnicima da u cloudu izgrade svoj poslovni sistem i da kroz mesečni najam plaćaju korišćenje savremenih poslovnih aplikativnih rešenja.  

vise

bigdataa

Backup u COMING Cloud-u

Kompanije koje imaju svoj DC imaju mogćnost da COMING Cloud-u koriste kao udaljenu lokaciju za backup.


vise

 

backup

Big Data Cloud

U COMING Cloud-u možete iznajmiti virtuelnu Big Data Platformu za razvoj, testiranje ili produkciju. 


vise

disrecDisaster Recovery u Cloud-u

Umesto skupe izgradnje rezervne lokacije za oporavak u slučaju katastrofe, kompanije imaju mogućnost da ovu uslugu u COMING Cloud-u plaćaju na mesečnom nivou. 


vise

 

developme

Cloud Developement Services 

Ovaj servis pruža mogućnost iznajmljivanja platforme za razvoj i testiranje vaših aplikacija


vise

 

 web1
Web Applications Cloud 

Cloud je prirodno stanište za vaše WEB aplikacije. COMING Cloud omogućava vašim korisnicima vidljivost i dostupnost vaših aplikacija na bilo kom mestu. 
 

 vise

 

 

COMING Cloud partnerski programi:

 

vspp      veeamcloud     MSSpla 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering