Poslovni Servisi u COMING Cloud

COMING Poslovni (aplikativni) Cloud servisi namenjeni su kompanijama koje zahtevaju visok nivo pouzdanosti, bezbednosti i raspoloživosti. Struktura korisnika kojima su potrebni ovi servisi najčešće se odnosi na preduzeća koja nemaju uopšte ili nemaju adekvatnu IT infrastrukturu te celovito svoje poslovanje iznamljuju u Cloudu. 

 poslovnicloud

COMING omogućava svojim korisnicima da u Cloudu izgrade svoj poslovni sistem bez ikakvih početnih ulaganja i da usluge, koje njihovo poslovanje može da podnese, plaćaju na mesečnom nivou. Tipičan primer celovitog poslovanja jednog srednjeg preduzeća u Cloudu podrazumeva prvenstveno iznajmljivanje računarskih resursa u Cloudu (procesorskih, memorijsikih, diskovnih, mrežnih, security kapaciteta), iznajmljivanje active directory, opreativnih sistema, baza podataka, potrebnih aplikativnih rešenja kao što su e-mail servisi, file serveri, licenci za ERP rešenja (npr. Dynamics NAV, SAP...) i ono što je najvažnije korisnik može dobiti i skupu  implementaciju ERP-a koja se plaća kroz mesečnu Cloud uslugu na period i do tri godine, uključujući i mesečnu podršku za ERP sistem.

COMING Cloud poslovni servisi:

Tu su i servisi za komunikaciju i kolaboraciju:

 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering