Disaster Recovery u Cloud-u

Kompanije kod kojih bi duži zastoj u radu informacionih sistema izazvao veće finanisjke gubitke zbog prekida produkcije, sada mogu umesto skupe izgradnje rezervne lokacije za oporavak u slučaju katastrofe, ovaj servis iznajmiti u COMING Cloudu.

Zavisno od eventualnih šteta koje mogu nastati zbog zastoja IT sistema, projektuje se optimalno vreme oporavka sistema (RTO) i tačka oporavka (RPO) u Cloudu, za koje se smatra da će troškovi zastoja biti podnošljivi za kompaniju, a usluga u Cloudu biti na prihvatljivom finansijskom nivou.

Disaster

Pored ovoga, servis oporavka u slučaju katastrofe obezbeđuje korisniku mogućnost testiranja i simulacije katastrofe, kako bi ustanovio i potvrdio spremnost da bi se nakon stvarnog katastrofalnog događaja sigurno oporavio u zadatom vremenskom period i na zadato vreme pre trenutka katastrofe. Prilikom ovih testova, korisnik dobija izveštaj iz sistema kojim pred oditorima može i da dokumentuje spremnost za oporavak slučaju katastrofe.

Usluga oporavka od katastrofe je danas dostupna skoro svim kompanijama i predstavlja samo jedan mali deo troškova koje bi kompanije morale podneti za izgradnju sopstvenog DR Sistema. 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering