COMING Cloud Infrastruktura

COMING Cloud Infrastruktura je bazirana na najsavremenijoj virtualizacijonoj platformi. Visoko performantni procesorski i memoriski kapaciteti mogu biti raspoloživi našim korisnicima u roku od svega nekoliko minuta. Stroridž kapaciteti omogućavaju korisnicima izbor diskovnih resursa od SSD diskovnih kapaciteta visokih performansi, preko performantnih SAS kapaciteta, pa sve do jeftinih diskovnih resursa visokog kapaciteta, za arhivske i druge potrebe.

Cloudinfr

COMING Cloud infrastruktura je u potpunosti redudantna i otporna na pojedinačne otkaze bilo koje komponente na Cloud platformi. 

Bezbednost  COMING Clouda zasniva se na alatima i procedurama koji omogućavaju rad korisnika bez zastoja, zaštitu od upada i zaštitu korisničih podataka bilo od korupcije, slučajnog ili namernog gubitka. 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering