Cloud Development Services

Direktori kompanija kao i samo poslovanje, konstatno se bore sa problemima troškova, kopleksnošću, brzinom i agilnošću sopstvenih IT resursa, a sve više nalaze rešenje ovih problema u  Cloud tehnologiji koju smatraju sredstvom za promene u IT svetu.

Danas, implementacija aplikativnih poslovnih rešenja, pored samih troškova infrastrukture, često zahteva odvajanje finansijskih sredstava za dizajniranje, izgradnju i testiranje platforma i arihtekture koja treba da bude podloga samoj aplikaciji.

Plan razvijanja kritičnih aplikacija često je ozbiljno ograničen vremenom i samom infrastrukturom, jer zavisi od raspoloživosti  sreverskih, storidž i mrežnih resursa, a koji u nekom trenutku mogu daleko prevazići postojeće sopstvene kapacitete, što može biti veliko ograničenje za efikasan i brz razvoj aplikacija.

Za razvoj aplikacija vrlo često su potrebni u odrđenom, najčešće kratkom, vremenskom periodu daleko veći resursi od onih kojima kompanija raspolaže. Nabavka potrebnih resursa,  da bi se udovoljilo kontinuitetu razvoja aplikacije (da se ne bi zasutavljao) je veoma skupa i ti bi resursi nakon razvoja  zahtevnih aplikacija  bili neiskorišćeni pa bi trošak nabavke morao da se prenese na razvoj aplikacija, što bi bilo veoma neracionalno rešenje.

Kako sada u Cloudu možete odmah iznajmiti vrlo pouzdane i performantne resurse za razvoj vaših aplikacija, po veoma konkurentnim cenama  na potreban vremenski period neracionalno je izdvajati investiciona sredstva za tu namenu, a Cloud postaje prava platforma za razvoj bez ozbiljne alternative, a sigurni smo da će u periodu od tri do pet godina biti i jedina. 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering